Rybka pomoże walczyć z Alzheimerem

W Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej zainaugurowano projekt FishMed, w ramach którego prowadzone będą badania na rybce danio pręgowany
http://www.tv.rp.pl/artykul/873524,999898.html