Kup fundusz i zacznij zarabiać niezależnie od koniunktury! Oferta certyfikatów PKO Strategii Obligacyjnych FIZ.

Analizy i Rynek / Nasze komunikaty

Szanowni Inwestorzy,

Uprzejmie informujemy, iż trwa oferta publiczna certyfikatów PKO Strategii Obligacyjnych FIZ.

Strategia funduszu sięga jednocześnie po kilka sprawdzonych rozwiązań inwestycyjnych, dzięki którym można:

  • Zarabiać na wzrostach i spadkach rentowności obligacji.
  • Wykorzystywać okazje inwestycyjne na rynkach obligacji całego świata.
  • Utrzymywać stałą kontrolę ryzyka i płynności.
  • Uzyskać stopy zwrotu konkurencyjne wobec rentowności polskich obligacji skarbowych.
  • Nabywać i zbywać certyfikaty inwestycyjne po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  • Dodatkowo raz na kwartał fundusz dokonuje wykupu certyfikatów.

Chcąc złożyć zapis przez serwis trnasakcyjny należy wybrać pozycje menu: Zlecenia->Oferty publiczne, następnie w polu Walor wybrać PKO SO - IPO i kliknąć przycisk Złóż zlecenie.

Szczegółowe informacje o ofercie oraz Prospekt Emisyjny znajdą Państwo TUTAJ.

Z wyrazami szacunku,

Dom Maklerski mBanku S.A.