Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Sam decyduj jak i ile oszczędzasz na swoją emeryturę – stwórz samodzielnie swój III filar.

Myślisz o przyszłości i zastanawiasz się, co możesz zrobić, aby Twoje życie na emeryturze nie odbiegało poziomem od obecnego? Załóż Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. O lepszą przyszłość warto zadbać już dziś.

To Ty podejmujesz decyzje inwestycyjne. Sam decydujesz co, kiedy i za ile kupić lub sprzedać. Możesz inwestować w dowolne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu na rynku polskim, z wyłączeniem praw pochodnych.

Możesz komfortowo inwestować na giełdzie - polskiej i zagranicznych - w każdej chwili, gdziekolwiek jesteś, ponieważ masz dostęp do rachunku przez internet i telefon.

Oszczędzanie w IKZE zapewnia możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w PIT. Rozliczając PIT za 2020 możesz zyskać aż 2007,16 zł rocznie - jeśli w 2020 wykorzystasz pełen limit wpłat na IKZE, czyli 6 272,40 zł.

2007,16 zł to kwota, którą klient rozliczający się wg 32% stawki podatku dochodowego oszczędzi na podatku należnym za rok 2020, przy założeniu wpłaty na rachunek w wysokości 6 272,40 zł, tj. równej ustawowemu limitowi wpłaty w 2020 roku i odliczeniu jej od podstawy opodatkowania.

Dodatkowo IKZE jest zwolnione z tzw. podatku Belki, czyli 19-procentowego, zryczałtowanego podatku od zysków kapitałowych.

Nie musisz dokonywać regularnych wpłat, pieniądze możesz wpłacać okazjonalnie, np. w przypadku przypływu gotówki.

Wypłata z IKZE dokonywana jest na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych. Wypłata podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10 %.

Wcześniejszy zwrot środków (przed osiągnięciem 65 roku i w sytuacji nie dokonywania wpłat przez 5 lat) podlega wyższemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym – stawki według skali podatkowej.

Stwórz sam swój III filar - zabezpiecz przyszłość swoją i najbliższych.

Środki zgromadzone na IKZE mogą nie tylko zapewnić Ci dodatkową emeryturę, ale również bezpieczeństwo finansowe Twoim najbliższym. Jeżeli wskażesz osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku IKZE w przypadku Twojej śmierci, środki te zostaną wypłacone wskazanym przez Ciebie osobom. W takim wypadku środki te nie wejdą do masy spadkowej.

Przy wypłacie środków osobom uprawnionym nie zostanie naliczony „podatek Belki”. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci oszczędzającego staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią oszczędzającego.

Osoby dziedziczące środki z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w stawce 10%.
W przypadku przeniesienia wartości spadku na własne konto w trzecim filarze spadkobierca nie zapłaci 10% podatku ryczałtowego (IKZE).