Monitor kadrowy - zestawienie od 1 do 6 lipca

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

07.07. Warszawa (PAP) - Przegląd informacji o zmianach personalnych w spółkach notowanych na rynku głównym GPW

PZU SA - zmiany w radzie nadzorczej

Jarzy Paluchniak z dniem 1 lipca zrezygnował z członkostwa w radzie nadzorczej spółki. Jednocześnie w tym samym dniu Piotr Walkowiak został powołany w skład rady nadzorczej spółki.

GRUPA AZOTY SA - powołanie rady nadzorczej

Przemysław Lis 5 lipca został powołany w skład rady nadzorczej spółki na stanowisko przewodniczącego. Jednocześnie WZA powołało członków rady: Macieja Baranowskiego, Roberta Kapkę, Tomasza Karusewicza, Artura Kucharskiego, Bartłomieja Litwińczuka, Zbigniewa Paprockiego i Romana Romaniszyna.

PRÓCHNIK SA - powołanie członka rady nadzorczej

Julian Kutrzeba 5 lipca został powołany w skład rady nadzorczej spółki.

ORANGE POLSKA SA - rezygnacja członka zarządu

Michał Paschalis-Jakubowicz 4 lipca zrezygnował z członkostwa w zarządzie spółki. Powodem rezygnacji były względy osobiste.

DOM MAKLERSKI IDM SA - rezygnacje członków rady nadzorczej

Robert Buchajski z dniem 30 czerwca zrezygnował z funkcji członka rady nadzorczej. Z kolei 1 lipca rezygnację z członkostwa w radzie złożył Dariusz Stokowski.

CLEAN&CARPON ENERGY SA - zmiany w organach spółki

Waldemar Jakubowski, Konrad Stala, Damian Golański, Angelika Stachura i Anna Paszyńska 30 czerwca zostali powołani w skład rady nadzorczej spółki.

Wiesław Żurawski 30 czerwca został powołany na stanowisko członka zarządu spółki.

MIRACULUM SA - powołanie członków rady nadzorczej

Jakub Faralisz i Iwona Kossmann 30 czerwca zostali powołani w skład rady nadzorczej spółrki.

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

Wanda Ronka-Chmielowiec z dniem 1 lipca zrezygnowała z członkostwa w radzie nadzorczej spółki ze względów osobistych.

ZETKAMA SA - rezygnacja wiceprezesa zarządu

Jerzy Kożuch 1 lipca zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu spółki. Rezygnacja Kożucha związana jest z powołaniem go do zarządu Zetkama sp. z o.o.

BIOMED-LUBLIN WSiS SA - powołanie członków rady nadzorczej

Jarosław Błaszczak, Dariusz Maciejuk, Dariusz Kucowicz, Wiktor Napióra i Przemysław Sierocki 30 czerwca zostali powołani w skład rady nadzorczej spółki.

TELFORCEONE SA - powołanie rady nadzorczej

Dariusz Ciborski, Jacek Kalamat, Paweł Płócienniczak, Włodzimierz Traczyk i Jacek Kwaśniak 30 czerwca zostali powołani w skład rady nadzorczej spółki.

B.A.C.D. SA - powołanie prezesa zarządu

Sławomir Karaszewski 1 lipca został powołany w skład zarządu spółki na stanowisko prezesa zarządu.

OT LOGISTICS SA - powołanie rady nadzorczej

Gabriela Borga, Kamil Jedynak, Marek Komorowski, Artur Szczepaniak, Andrzej Malinowski i Rafał Broll 30 czerwca zostali powołani w skład rady nadzorczej spółki.

POLNA SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

Wiesław Piwowar 4 lipca zrezygnował z członkostwa w radzie nadzorczej spółki. Jako powód rezygnacji podał przyczyny osobiste.

CASH FLOW SA - rezygnacje członków rady nadzorczej

Paweł Bąk, Anna Iglińska-Gniady i Ryszard Gniady 4 lipca zrezygnowali z przyczyn osobistych z członkostwa w radzie nadzorczej spółki.

INDYGOTECH MINERALS SA - powołanie wiceprezesa zarządu

Robert Madej 5 lipca został powołany w skład zarządu spółki na stanowisko wiceprezesa zarządu.

BERLING SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

Marcin Marczuk z dniem 4 lipca zrezygnował z członkostwa w radzie nadzorczej spółki.

MAGELLAN SA - zmiany w radzie nadzorczej

Paweł Brukszo, Aleksander Baryś, Jan Czeczota, Krzysztof Kaczmarczyk i Piotr Krupa z dniem 5 lipca zostali odwołani ze składu rady nadzorczej spółki. Jednocześnie NWZ powołało nowych członków rady: Massimiliano Belingheri, Carlo Zanni, Piergiorgio Bicci i Jarosława Iwanickiego.

PEIXIN INTERNATIONAL GROUP NV - zmiany w organach spółki

Kaida Xie i Zhimin Huang 5 lipca zrezygnowali z członkostwa w zarządzie spółki.

Shen Ming 5 lipca złożył rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej spółki.

KB DOM SA - oddelegowanie członka rady do zarządu spółki

Dagmara Gorzelana 6 lipca została oddelegowana do wykonywania czynności prezesa zarządu spółki, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

mln/ zdz/