Publikacja prospektu spółki TXM

Analizy i Rynek / Nasze komunikaty

Dziś opublikowany został prospekt emisyjny spółki TXM S.A. Zapisy dla inwestorów indywidualnych odbędą się w dniach 7-12 grudnia 2016.
Link do harmonogramu emisji i prospektu emisyjnego znajduje się tutaj - Prospekt TXM.