AEGON PTE SA informuje

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

12.07. Warszawa (PAP) - AEGON OFE - komunikat

Wykonując obowiązki informacyjne przewidziane w § 17 pkt. 2 oraz § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 142 z późn. zm.), Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, że w dniu wyceny 11 lipca 2018r. nastąpiło naruszenie ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego, o którym mowa w Art. 141 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.2017.870 t.j. z dnia 2017.04.28).

kom amp/