Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

12.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

<TAB>

Fundusz aktualne poprzednie %

NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 100,17 100,09 0,08 2018-07-12

NOVO FIO GLOBALNEGO DOCHODU 96,56 96,68 -0,12 2018-07-12

NOVO FIO GOTÓWKOWY 139,41 139,62 -0,15 2018-07-12

NOVO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 82,06 81,98 0,10 2018-07-12

NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 222,92 223,35 -0,19 2018-07-12

NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 184,98 185,20 -0,12 2018-07-12

NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 196,07 196,17 -0,05 2018-07-12

NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 172,87 173,05 -0,10 2018-07-12

NOVO FIO AKCJI 183,32 182,99 0,18 2018-07-12

Subfundusz UniKorona Pieniężny 218,84 218,91 -0,03 2018-07-12

Subfundusz UniLokata 121,84 121,83 0,01 2018-07-12

Subfundusz UniKorona Obligacje 347,66 347,71 -0,01 2018-07-12

Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa 181,30 182,83 -0,84 2018-07-12

Subfundusz UniStabilny Wzrost 177,61 177,47 0,08 2018-07-12

Subfundusz UniKorona Zrównoważony 325,99 325,53 0,14 2018-07-12

Subfundusz UniAkcje Dywidendowy 129,37 129,29 0,06 2018-07-12

Subfundusz UniKorona Akcje 214,78 214,17 0,28 2018-07-12

Subfundusz UniAkcje Wzrostu 107,88 107,75 0,12 2018-07-12

Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Sp. 105,19 105,00 0,18 2018-07-12

Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa 125,86 126,08 -0,17 2018-07-12

Subfundusz UniAkcje: Turcja 49,98 51,70 -3,33 2018-07-12

Subfundusz UniEURIBOR (EUR) 1197,97 1198,57 -0,05 2018-07-12

Subfundusz UniAktywny Pieniężny 108,68 108,69 -0,01 2018-07-12

Subfundusz UniGotówkowy Aktywa Polskie 1026,88 1026,74 0,01 2018-07-12

Subfundusz SGB Gotówkowy 1133,83 1133,71 0,01 2018-07-12

MetLife FIO Akcji kat A 14,68 14,84 -1,08 2018-07-11

MetLife FIO Akcji kat E 14,70 14,85 -1,01 2018-07-11

MetLife FIO Akcji kat I 14,70 14,86 -1,08 2018-07-11

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 16,26 16,31 -0,31 2018-07-11

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 16,28 16,33 -0,31 2018-07-11

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 16,27 16,32 -0,31 2018-07-11

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 21,31 21,31 0,00 2018-07-11

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 21,32 21,32 0,00 2018-07-11

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 21,32 21,32 0,00 2018-07-11

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,11 7,17 -0,84 2018-07-11

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 7,11 7,17 -0,84 2018-07-11

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 7,12 7,18 -0,84 2018-07-11

MetLife FIO Pieniężny kat A 17,04 17,04 0,00 2018-07-11

MetLife FIO Pieniężny kat E 17,04 17,05 -0,06 2018-07-11

MetLife FIO Pieniężny kat I 17,29 17,29 0,00 2018-07-11

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 10,04 10,21 -1,67 2018-07-11

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 10,05 10,21 -1,57 2018-07-11

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 10,04 10,21 -1,67 2018-07-11

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,02 8,08 -0,74 2018-07-11

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 8,02 8,09 -0,87 2018-07-11

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 8,02 8,09 -0,87 2018-07-11

MetLife Sub Akcji Polskich kat A 5,65 5,71 -1,05 2018-07-11

MetLife Sub Akcji Polskich kat I 5,65 5,71 -1,05 2018-07-11

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 8,10 8,11 -0,12 2018-07-11

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 8,10 8,11 -0,12 2018-07-11

MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 16,55 16,55 0,00 2018-07-11

MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 16,64 16,64 0,00 2018-07-11

MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 7,93 7,98 -0,63 2018-07-11

MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 7,94 7,99 -0,63 2018-07-11

MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 7,93 7,98 -0,63 2018-07-11

MetLife Sub Lokacyjny kat A 15,08 15,08 0,00 2018-07-11

MetLife Sub Lokacyjny kat E 15,08 15,08 0,00 2018-07-11

MetLife Sub Lokacyjny kat I 15,07 15,07 0,00 2018-07-11

MetLife Sub Akcji NE kat A 7,56 7,73 -2,20 2018-07-11

MetLife Sub Akcji Azjat. A 12,66 12,74 -0,63 2018-07-11

MetLife Sub Akcji Azjatyckich B 12,70 12,78 -0,63 2018-07-11

MetLife Sub Akcji Azjatyckich E 12,67 12,75 -0,63 2018-07-11

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 9,08 9,20 -1,30 2018-07-11

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B 9,08 9,19 -1,20 2018-07-11

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 9,10 9,21 -1,19 2018-07-11

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 8,25 8,29 -0,48 2018-07-11

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 8,25 8,28 -0,36 2018-07-11

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 8,25 8,28 -0,36 2018-07-11

MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 12,88 12,87 0,08 2018-07-11

MetLife Sub Obligacji Świat. I 12,88 12,87 0,08 2018-07-11

MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 15,93 16,01 -0,50 2018-07-11

MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 15,91 15,99 -0,50 2018-07-11

MetLife Sub Zrówn. Azjat. I 15,93 16,01 -0,50 2018-07-11

MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 13,47 13,51 -0,30 2018-07-11

MetLife Sub Akcji Ameryk. E 13,48 13,52 -0,30 2018-07-11

MetLife Sub Akcji Ameryk. I 13,50 13,54 -0,30 2018-07-11

MetLife Sub Globalnych Innowacji A 10,51 10,54 -0,28 2018-07-11

Metlife Sub Multistrategia A 9,87 9,88 -0,10 2018-07-11

Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 8,76 8,81 -0,57 2018-07-11

Metlife Sub Akcji Europejskich A 10,37 10,45 -0,77 2018-07-11

Metlife Sub Akcji Europejskich E 10,37 10,46 -0,86 2018-07-11

Allianz Sub Akcji 140,48 141,68 -0,85 2018-07-11

Allianz Sub Akcji Globalnych 129,07 129,71 -0,49 2018-07-11

Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 135,98 136,95 -0,71 2018-07-11

Allianz Sub Aktywnej Alokacji 101,59 102,13 -0,53 2018-07-11

Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 112,08 112,23 -0,13 2018-07-11

Allianz Sub Obligacji Globalnych 106,46 106,45 0,01 2018-07-11

Allianz Sub Obligacji Plus 168,41 168,37 0,02 2018-07-11

Allianz Sub Pieniężny 154,41 154,39 0,01 2018-07-11

Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 141,87 141,77 0,07 2018-07-11

Allianz Sub Selektywny 93,01 93,81 -0,85 2018-07-11

Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 126,53 127,10 -0,45 2018-07-11

Allianz Sub Surowców i Energii 97,44 98,76 -1,34 2018-07-11

Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 96,37 96,67 -0,31 2018-07-11

Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 101,60 101,73 -0,13 2018-07-11

Allianz SFIO PIMCO Global Bond 100,09 100,06 0,03 2018-07-11

Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 108,11 108,29 -0,17 2018-07-11

Allianz SFIO PIMCO Global Investment Grade 100,25 100,26 -0,01 2018-07-11

Allianz SFIO PIMCO Global Low Duration Real 100,37 100,37 0,00 2018-07-11

Allianz SFIO PIMCO Income 105,35 105,35 0,00 2018-07-11

Arka BZWBK Akcji Polskich 33,89 34,27 -1,11 2018-07-11

Arka BZWBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy 40,04 40,74 -1,72 2018-07-11

Arka Platinum Dynamiczny 42,99 43,12 -0,30 2018-07-11

Arka Platinum Stabilny 64,11 64,20 -0,14 2018-07-11

Arka BZWBK Obligacji Europejskich 79,84 79,83 0,01 2018-07-11

Arka BZWBK Obligacji 21,81 21,79 0,09 2018-07-11

Arka BZWBK Gotówkowy 30,44 30,44 0,00 2018-07-11

Arka BZWBK Akcji Tureckich 28,91 29,94 -3,44 2018-07-11

Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu 31,81 31,91 -0,31 2018-07-11

Arka BZWBK Zrównoważony 30,17 30,35 -0,59 2018-07-11

Arka Platinum Konserwatywny 64,54 64,55 -0,02 2018-07-11

Arka BZWBK Obligacji Korporacyjnych 63,05 63,06 -0,02 2018-07-11

Arka BZWBK Akcji Małych i Średnich Spółek 51,21 51,75 -1,04 2018-07-11

Arka Prestiż SFIO Akcji Polskich 1391,50 1405,03 -0,96 2018-07-11

Arka Prestiż SFIO Akcji ŚiWE 1092,20 1117,76 -2,29 2018-07-11

Arka Prestiż SFIO Obl. Skarbowych 1385,55 1384,20 0,10 2018-07-11

Arka Prestiż SFIO Obligacji Korp. 1343,14 1343,32 -0,01 2018-07-11

Arka Prestiż SFIO Gotówkowy 1085,60 1085,52 0,01 2018-07-11

Arka Prestiż Akcji Europejskich 1280,02 1274,44 0,44 2018-07-11

Arka Prestiż Europejskich Sp. Dywidend. 1032,05 1029,67 0,23 2018-07-11

Credit Agricole Akcyjny FIO 129,79 131,28 -1,13 2018-07-11

Credit Agricole Dynamiczny Pol. FIO 190,33 191,50 -0,61 2018-07-11

Credit Agricole Stabilnego Wzr. FIO 250,71 251,30 -0,23 2018-07-11

Credit Agricole Lokacyjny FIO 131,84 131,85 -0,01 2018-07-11

Credit Agricole Akcji Nowej Eur.FIO 88,79 90,35 -1,73 2018-07-11

Aviva Investors Oszczędnościowy 99,80 99,73 0,07 2018-07-11

Aviva Investors Depozyt Plus 180,22 180,17 0,03 2018-07-11

Aviva Investors Obligacji 233,30 233,07 0,10 2018-07-11

Aviva Investors Dłużnych Pap. Korp. 131,74 131,73 0,01 2018-07-11

Aviva Investors Obl. Dynamiczny 148,81 148,47 0,23 2018-07-11

Aviva Investors Depozytowy 104,95 104,94 0,01 2018-07-11

Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 169,73 170,00 -0,16 2018-07-11

Aviva Investors Stabilnego Inwest. 269,19 269,95 -0,28 2018-07-11

Aviva Investors Aktywnej Alokacji 124,21 125,18 -0,77 2018-07-11

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu 96,62 97,15 -0,55 2018-07-11

Aviva Investors Zrównoważony 121,90 122,45 -0,45 2018-07-11

Aviva Investors Polskich Akcji 452,62 456,44 -0,84 2018-07-11

Aviva Investors Europejskich Akcji 85,99 86,81 -0,94 2018-07-11

Aviva Investors Globalnych Akcji 119,73 120,45 -0,60 2018-07-11

Aviva Investors Małych Spółek 146,64 147,44 -0,54 2018-07-11

Aviva Investors Nowych Spółek 163,62 164,24 -0,38 2018-07-11

Aviva Investors Nowoczesnych Tech. 150,51 150,94 -0,28 2018-07-11

Aviva Investors Pieniężny 1479,20 1478,70 0,03 2018-07-11

Aviva Investors Dłużny 1713,87 1711,92 0,11 2018-07-11

Aviva Investors Papierów Nieskarb. 1548,44 1548,10 0,02 2018-07-11

Aviva Investors Akcyjny 2396,41 2416,90 -0,85 2018-07-11

Aviva Investors Sp. Dywidendowych 132,01 133,37 -1,02 2018-07-11

DELTA 132,44 132,40 0,03 2018-07-11

GAMMA 256,65 256,60 0,02 2018-07-11

GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. 87,01 87,61 -0,68 2018-07-11

GAMMA Akcyjny 90,57 91,51 -1,03 2018-07-11

GAMMA Aktywny 207,03 208,19 -0,56 2018-07-11

GAMMA Globalny Akcyjny 136,80 137,88 -0,78 2018-07-11

GAMMA Globalny Obligacyjny 99,70 99,85 -0,15 2018-07-11

GAMMA Obligacji Korporacyjnych 137,08 137,08 0,00 2018-07-11

GAMMA Papierów Dłużnych 240,88 240,77 0,05 2018-07-11

GAMMA Pieniężny 192,19 192,17 0,01 2018-07-11

GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek 97,64 98,73 -1,10 2018-07-11

GAMMA Portfel Akcyjny 76,77 77,64 -1,12 2018-07-11

GAMMA Portfel Obligacyjny 176,50 176,43 0,04 2018-07-11

GAMMA Portfel Pieniężny 168,61 168,60 0,01 2018-07-11

GAMMA Stabilny 254,57 255,35 -0,31 2018-07-11

mFundusz Lokacyjny Plus SFIO (kat.A) 167,33 167,30 0,02 2018-07-11

mFundusz Lokacyjny Plus SFIO (kat.B) 168,35 168,32 0,02 2018-07-11

SIGMA Obligacji Plus 105,50 105,49 0,01 2018-07-11

ALFA SFIO (4) 2,99 2,99 0,00 2018-07-11

PKO Płynnościowy 11,77 11,77 0,00 2018-07-11

PKO Skarbowy 2179,20 2179,25 0,00 2018-07-11

PKO Papierów Dłużnych Plus 170,53 170,45 0,05 2018-07-11

PKO Papierów Dłużnych USD 103,84 103,77 0,07 2018-07-11

PKO Obligacji Długoterminowych 211,71 211,56 0,07 2018-07-11

PKO Stabilnego Wzrostu 160,45 160,89 -0,27 2018-07-11

PKO Strategicznej Alokacji 96,78 97,03 -0,26 2018-07-11

PKO Zrównoważony 138,79 139,48 -0,49 2018-07-11

PKO Akcji Plus 89,28 90,06 -0,87 2018-07-11

PKO Akcji Nowa Europa 108,78 110,50 -1,56 2018-07-11

PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 253,49 255,13 -0,64 2018-07-11

PKO Surowców Globalny 124,15 126,62 -1,95 2018-07-11

PKO Technologii i Innowacji Globalny 274,56 275,06 -0,18 2018-07-11

PKO Dóbr Luksusowych Globalny 212,30 214,95 -1,23 2018-07-11

PKO Infrastruktury i Bud. Globalny 95,72 96,91 -1,23 2018-07-11

PZU SEJF+ 64,55 64,55 0,00 2018-07-11

PZU FIO POLONEZ (dp) 163,86 163,73 0,08 2018-07-11

PZU FIO MAZUREK (sw) 125,92 126,02 -0,08 2018-07-11

PZU FIO GOTÓWKOWY 78,03 78,03 0,00 2018-07-11

PZU FIO Aktywny Akcji Globalnych 45,64 45,84 -0,44 2018-07-11

PZU FIO ZRÓWNOWAŻONY 72,19 72,63 -0,61 2018-07-11

PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 45,54 45,83 -0,63 2018-07-11

PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 73,21 73,83 -0,84 2018-07-11

PZU SFIO OCHRONY MAJĄTKU 61,34 61,33 0,02 2018-07-11

PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 90,42 91,15 -0,80 2018-07-11

SUPERFUND AKCJI EUR 170,18 171,21 -0,60 2018-07-11

SUPERFUND AKCJI 737,26 742,30 -0,68 2018-07-11

SUPERFUND AKCJI USD 199,26 200,77 -0,75 2018-07-11

SUPERFUND AKCYJNY 86,70 87,37 -0,77 2018-07-11

SUPERFUND ALTERNATYWNY 95,91 95,86 0,05 2018-07-11

SUPERFUND BLUE EUR 136,78 136,58 0,15 2018-07-11

SUPERFUND BLUE 592,55 592,16 0,07 2018-07-11

SUPERFUND BLUE USD 160,15 160,16 -0,01 2018-07-11

SUPERFUND GoldFuture EUR 121,75 121,71 0,03 2018-07-11

SUPERFUND GoldFuture PLN 527,45 527,67 -0,04 2018-07-11

SUPERFUND GoldFuture USD 142,55 142,72 -0,12 2018-07-11

SUPERFUND GREEN EURO 199,41 198,18 0,62 2018-07-11

SUPERFUND GREEN 863,89 859,23 0,54 2018-07-11

SUPERFUND GREEN USD 233,48 232,39 0,47 2018-07-11

SUPERFUND OBLIGACYJNY 108,70 108,65 0,05 2018-07-11

SUPERFUND PIENIĘŻNY 115,00 114,99 0,01 2018-07-11

SUPERFUND Płynnościowy EUR 378,10 377,81 0,08 2018-07-11

SUPERFUND Płynnościowy PLN 1638,02 1638,03 0,00 2018-07-11

SUPERFUND Płynnościowy USD 442,71 443,03 -0,07 2018-07-11

SUPERFUND RED EURO 118,45 117,83 0,53 2018-07-11

SUPERFUND RED 513,15 510,86 0,45 2018-07-11

SUPERFUND RED USD 138,69 138,17 0,38 2018-07-11

SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,45 17,34 0,63 2018-07-11

SUPERFUND TREND BIS POW 75,60 75,20 0,53 2018-07-11

SUPERFUND TREND BIS POW USD 20,43 20,34 0,44 2018-07-11

SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,13 17,03 0,59 2018-07-11

SUPERFUND TREND PLUS POW INT 74,21 73,82 0,53 2018-07-11

SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 20,06 19,97 0,45 2018-07-11

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,07 16,96 0,65 2018-07-11

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 73,93 73,54 0,53 2018-07-11

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 19,98 19,89 0,45 2018-07-11

SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,85 16,75 0,60 2018-07-11

SUPERFUND TREND PLUS POW ST 73,01 72,62 0,54 2018-07-11

SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 19,73 19,64 0,46 2018-07-11

SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 22,00 21,87 0,59 2018-07-11

SUPERFUND TREND Podstawowy 95,33 94,81 0,55 2018-07-11

SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,76 25,64 0,47 2018-07-11

BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 143,38 143,66 -0,19 2018-07-11

BNP PARIBAS FIO AKCJI 141,88 142,84 -0,67 2018-07-11

BNP PARIBAS FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 128,44 128,33 0,09 2018-07-11

ESALIENS Pieniężny(A) 274,01 273,95 0,02 2018-07-11

ESALIENS Obligacji (A) 285,84 285,48 0,13 2018-07-11

ESALIENS Senior FIO (A) 286,74 287,21 -0,16 2018-07-11

ESALIENS Strateg (A) 210,78 212,46 -0,79 2018-07-11

ESALIENS Akcji (A) 367,57 370,15 -0,70 2018-07-11

MILLENNIUM Akcji Sub 197,38 199,09 -0,86 2018-07-11

MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 149,86 150,82 -0,64 2018-07-11

MILLENNIUM Depozytowy Sub 184,32 184,35 -0,02 2018-07-11

MILLENNIUM Dynamicznych Sp. Sub 91,24 91,55 -0,34 2018-07-11

MILLENNIUM Istrumentów dłużnych Sub 108,67 108,77 -0,09 2018-07-11

MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 140,76 141,20 -0,31 2018-07-11

Noble Fund Akcji 126,81 128,37 -1,22 2018-07-11

Noble Fund Małych i Średnich Spółek 100,40 101,25 -0,84 2018-07-11

Noble Fund Global Return 127,10 127,33 -0,18 2018-07-11

Noble Fund Mieszany 147,07 148,15 -0,73 2018-07-11

Noble Fund Obligacji 109,91 109,84 0,06 2018-07-11

Noble Fund Pieniężny 143,92 143,90 0,01 2018-07-11

Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 150,21 150,30 -0,06 2018-07-11

Noble Fund Timingowy 163,93 164,21 -0,17 2018-07-11

Noble Fund Africa and Frontier 52,18 52,93 -1,42 2018-07-11

Open Finance Akcji 107,26 108,09 -0,77 2018-07-11

Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek 145,64 146,41 -0,53 2018-07-11

Open Finance Aktywnej Alokacji 87,81 88,02 -0,24 2018-07-11

Open Finance Obligacji 109,35 109,26 0,08 2018-07-11

Open Finance Pieniężny 114,26 114,24 0,02 2018-07-11

Open Finance Stabilnego Wzrostu 104,82 104,87 -0,05 2018-07-11

QUERCUS Ochrony Kapitału 148,20 148,21 -0,01 2018-07-11

QUERCUS Stabilny 112,30 112,72 -0,37 2018-07-11

QUERCUS Selektywny 144,61 144,82 -0,15 2018-07-11

QUERCUS Agresywny 156,97 157,77 -0,51 2018-07-11

QUERCUS Europa 95,82 97,19 -1,41 2018-07-11

QUERCUS Rosja 88,00 88,73 -0,82 2018-07-11

QUERCUS lev 65,65 67,43 -2,64 2018-07-11

QUERCUS Global Growth 102,43 103,13 -0,68 2018-07-11

QUERCUS short 72,05 71,06 1,39 2018-07-11

QUERCUS Gold 48,67 49,27 -1,22 2018-07-11

Capital Fund KAP (EUR) 941,96 941,38 0,06 2018-07-10

Convertibles KAP (EUR) 827,44 825,00 0,30 2018-07-10

Convertibles DIV (EUR) 629,60 627,74 0,30 2018-07-10

Corporates Euro KAP (EUR) 898,71 898,25 0,05 2018-07-10

Corporates Euro DIV (EUR) 425,43 425,21 0,05 2018-07-10

Corporates USD KAP (USD) 1106,39 1105,44 0,09 2018-07-10

Corporates USD DIV (USD) 504,48 504,04 0,09 2018-07-10

Emerging Europe KAP (EUR) 810,09 814,56 -0,55 2018-07-10

Emerging Europe DIV (EUR) 362,67 364,67 -0,55 2018-07-10

Emerging Markets KAP (USD) 2373,66 2378,64 -0,21 2018-07-10

Emerging Markets DIV (USD) 618,18 619,47 -0,21 2018-07-10

Europe KAP (EUR) 276,27 276,32 -0,02 2018-07-10

Europe DIV (EUR) 121,42 121,44 -0,02 2018-07-10

Europe Ex-EMU KAP (EUR) 1022,82 1023,18 -0,04 2018-07-10

Europe Ex-EMU DIV (EUR) 472,72 472,88 -0,03 2018-07-10

High Interest Fund KAP (EUR) 1962,96 1962,58 0,02 2018-07-10

High Interest Fund DIV (EUR) 333,51 333,44 0,02 2018-07-10

Income Fund DIV (EUR) 327,35 327,16 0,06 2018-07-10

Inflation-Linked KAP (EUR) 1016,73 1017,15 -0,04 2018-07-10

Inflation-Linked DIV (EUR) 741,92 742,22 -0,04 2018-07-10

SKARBIEC TFI

SKARBIEC Akcja 321,21 317,91 1,04 2018-07-10

SKARBIEC Globalny MiŚ Spółek 213,96 212,68 0,60 2018-07-10

SKARBIEC TOP Brands 196,66 195,73 0,48 2018-07-10

SKARBIEC Depozytowy 35,69 35,66 0,08 2018-07-10

SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 165,35 165,02 0,20 2018-07-10

SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 185,56 185,51 0,03 2018-07-10

SKARBIEC Rynków Rozwiniętych 122,04 121,48 0,46 2018-07-10

SKARBIEC Kasa 350,13 350,14 0,00 2018-07-10

SKARBIEC Market Neutral 142,35 141,88 0,33 2018-07-10

SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 99,85 98,93 0,93 2018-07-10

SKARBIEC Obligacja 316,13 316,41 -0,09 2018-07-10

SKARBIEC Market Opportunities 194,67 195,01 -0,17 2018-07-10

SKARBIEC Lokacyjny 136,96 136,91 0,04 2018-07-10

SKARBIEC Rynków Wschodzących 8,27 8,25 0,24 2018-07-10

SKARBIEC Rynków Surowcowych 0,00 53,45 -100,00 2018-07-10

SKARBIEC Spółek Wzrostowych 122,40 122,38 0,02 2018-07-10

SKARBIEC III Filar 176,25 175,40 0,48 2018-07-10

SKARBIEC Waga 313,59 311,67 0,62 2018-07-10

</TAB>

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN

znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ amp/