Kalendarium rynku NewConnect 2018-07-13

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

Kalendarium rynku NewConnect 2018-07-13 - 2018-07-19

PIĄTEK, 13 LIPCA

12:00 - HGAMES - Zwyczajne walne zgromadzenie

cd WZA z 29.06.2018 r.

- MAKOLAB - Dzień dywidendy

0,02 PLN na akcję

- ROBINSON - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,08 PLN na akcję

NIEDZIELA, 15 LIPCA

- XPLUS - Dzień dywidendy

0,03 PLN na akcję

WTOREK, 17 LIPCA

12:00 - MODERNCOM - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W spawie sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2017

- EKOPOL - Dzień wypłaty dywidendy

0,02 PLN na akcję

- IAI - Dzień wypłaty dywidendy

0,24 PLN na akcję

ŚRODA, 18 LIPCA

10:00 - STOPKLA - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie zmiany Statutu Spółki, w szczególności w zakresie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

12:00 - MEGASONIC - Zwyczajne walne zgromadzenie

(PAP)