Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2018-07-13

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2018-07-13 - 2018-07-19

PIĄTEK, 13 LIPCA

06:30 - Japonia - Produkcja przemysłowa (5/2018)

10:00 - NBP - NBP przedstawi prognozy makroekonomiczne na VI 2018 r.

10:00 - GUS - Polska - Wskaźnik CPI (6/2018)

16:00 - USA - Wskaźnik zaufania konsumentów (Michigan) (wstępny) (7/2018)

PONIEDZIAŁEK, 16 LIPCA

04:00 - Chiny - PKB (II/2018)

04:00 - Chiny - Produkcja przemysłowa (6/2018)

11:00 - UE - Bilans handlowy (5/2018)

14:00 - NBP - Polska - Bilans płatniczy miesięczny (5/2018)

14:00 - NBP - Polska - Inflacja bazowa r/r (6/2018)

14:00 - NBP - Polska - Saldo obrotów towarowych (5/2018)

14:00 - NBP - Polska - Wielkość eksportu (5/2018)

14:00 - NBP - Polska - Wielkość importu (5/2018)

14:30 - USA - Sprzedaż detaliczna m/m (6/2018)

14:30 - USA - Wskaźnik Empire Manufacturing w okręgu Nowy Jork (7/2018)

16:00 - USA - Zapasy w biznesie m/m (5/2018)

WTOREK, 17 LIPCA

10:00 - GUS - Kwartalne przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (II/2018)

10:00 - GUS - Liczba mieszkań w rozpoczętych budowach (6/2018)

10:00 - GUS - Polska - Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwach (6/2018)

10:00 - GUS - Polska - Przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w zł (6/2018)

10:30 - Randstad - Konferencja prasowa

Prezentacja wyników 32. edycji zrealizowanego w czerwcu kwartalnego badania Randstad "Monitor Rynku Pracy".

15:15 - USA - Produkcja przemysłowa m/m (6/2018)

- KNF - Posiedzenie KNF

ŚRODA, 18 LIPCA

10:00 - GUS - Polska - Ceny Produkcji (PPI) (6/2018)

10:00 - GUS - Polska - Produkcja przemysłowa (6/2018)

10:00 - GUS - Polska: Dane dotyczące koniunktury konsumenckiej (7/2018)

10:30 - Wielka Brytania - CPI (6/2018)

14:30 - USA - Liczba rozpoczętych budów (6/2018)

14:30 - USA - Liczba wydanych pozwoleń na budowę (6/2018)

CZWARTEK, 19 LIPCA

10:30 - Wielka Brytania - sprzedaż detaliczna (6/2018)

14:30 - USA - Tygodniowe dane o bezrobociu

14:30 - USA - Wskaźnik Philadelphia Fed (7/2018)

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)