Nowe zasady zawieszenia działalności

Dotychczasowe przepisy pozwalały na zawieszenie działalności jedynie, gdy przedsiębiorca nie zatrudniał pracowników. To się zmieniło od 30 kwietnia tego roku.
http://www.rp.pl/Firma/307139984-Nowe-zasady-zawieszenia-dzialalnosci.html