CAPITAL PARK SA (24/2018) Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

CAPITAL PARK SA (24/2018) Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii N spółki Capital Park S.A. do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

13.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 24/2018

Zarząd Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 13 lipca 2018 roku powziął wiadomość, że w dniu 12 lipca 2018 roku zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 761/2018 oraz zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę nr 156/18 w sprawie wprowadzenia z dniem 12 lipca 2018 roku do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii N spółki CAPITAL PARK S.A., o łącznej wartości nominalnej 7.000.000 euro (siedem milionów euro) i jednostkowej wartości nominalnej 100 euro (sto euro).

Uchwały, o których mowa powyżej weszły w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz