P.A. NOVA SA (25/2018) Zawarcie umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 25/2018

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 13.07.2018 r. do siedziby Emitenta wpłynął podpisany przez TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie egzemplarz umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego, na podstawie której TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie będzie wydawać na rzecz Emitenta gwarancje kontraktowe do wysokości limitu odnawialnego, który został ustalony na kwotę 8.000.000,00 zł.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz