KRUK SA (25/2018) Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności na rynku hiszpańskim

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 25/2018

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 13 lipca 2018 roku powziął informację, że spółka od niego zależna InvestCapital Ltd. z siedzibą na Malcie, została wybrana jako preferowany nabywca portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności na rynku hiszpańskim (Portfel). Wartość nominalna Portfela wierzytelności, o którym mowa powyżej, wynosi ok. 230 mln EUR (1 mld zł wg kursu średniego NBP z dnia 13 lipca 2018 roku). Zawarcie umowy dotyczącej zakupu Portfela jest uzależnione od pozytywnego zakończenia negocjacji jej warunków pomiędzy stronami. Emitent osobnym raportem, poinformuje niezwłocznie o zawarciu ww. umowy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz