PRAGMA FAKTORING SA (50/2018) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 50/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 czerwca 2018 r.:

dla serii H 26.057.455,45 zł;

dla serii I 26.055.085,38 zł;

dla serii J 15.826.656,68 zł;

dla serii K 13.215.422,69 zł;

dla serii L 19.500.266,37 zł;

dla serii M 17.590.602,86 zł;

dla serii N 5.584.196,28 zł;

dla serii O 16.890.792,75 zł.

Razem wartość sumy zbiorów wynosi 140 720 478,46 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz