POLENERGIA SA (24/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polenergia S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 24/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 13 lipca 2018, wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Treść uchwał zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie zarząd Spółki informuje, że:

- walne zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia punktu 6 porządku obrad (tj. podjęcia uchwały w sprawie określenia liczby członków rady nadzorczej Spółki),

- do protokołu został zgłoszony sprzeciw do uchwały nr 2 w sprawie zmiany statutu Spółki, wniesiony przez akcjonariusza Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz