GETIN NOBLE BANK SA (62/2018) INFORMACJA O ODPISACH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI INWESTYCJI

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 62/2018

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w trakcie realizacji działań w ramach sprawozdawczości finansowej odnotował w II kwartale 2018 r. wzrost wartości odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych.

Wartość odpisów aktualizujących ujętych w II kwartale br. z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych w sprawozdaniu jednostkowym Banku ustalono na poziomie: 59,9 mln zł (wobec 6,8 mln zł w I kwartale 2018 r.).

Wszystkie kwoty przedstawione w raporcie są wartościami brutto.

Powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez audytora i do zakończenia przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 roku mogą ulec zmianie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR)".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz