INDATA SA (68/2018) Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii A2

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 68/2018

Zarząd Indata Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 12 lipca 2018 roku Emitent otrzymał od Obligatariusza posiadającego 11 Obligacji serii A2 Emitenta o łącznej wartości nominalnej 11.000,00 zł, wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu Emitenta nr 1 z dnia 25 października 2017 roku (Obligacje) żądanie przedterminowego wykupu Obligacji wraz z należnym oprocentowaniem.

Obligatariusz powołując się na zapisy Warunków Emisji Obligacji, w związku z wystąpieniem podstawy żądania przedterminowego wykupu Obligacji, złożył żądanie wykupu wszystkich posiadanych przez niego Obligacji wraz z należnym oprocentowaniem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz