Głos z zaświatów przeciw Piłsudskiemu

Jak postrzegały Polskę czołowe postaci II RP? Jak wyglądało ich życie codzienne? W 100-lecie odzyskania niepodległości przybliżamy to czytelnikom w formie wywiadów. Pytania wymyśliliśmy, po odpowiedzi sięgnęliśmy do źródeł.
http://www.rp.pl/Plus-Minus/307129918-Stanislaw-Grabski-Duch-ostrzegl-mnie-przed-Pilsudskim.html