Cieślik & Górski: Ulubiona piosenka polskiej opozycji? „Satysfakcja”!

Od ucha do ucha. Ulubiona piosenka polskiej opozycji? „Satysfakcja"!
http://www.rp.pl/Plus-Minus/307129921-Cieslik--Gorski-Jagger-na-emeryture.html