Terlikowski: Błąd kościelnych reformatorów znad Renu

Szumnie zapowiadany „efekt Franciszka" przynajmniej w kwestii powołań kapłańskich nie nadchodzi.
http://www.rp.pl/Plus-Minus/307129932-Tomasz-P-Terlikowski-Efekt-Tradycji.html