ARCHICOM SA (43/2018) Informacja o transakcji na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 43/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 13 lipca 2018r. wpłynęła do Spółki od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce notyfikacja sporządzona w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Zarząd Spółki treść notyfikacji przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz