AFP: „Polacy i ich wódka”, powód do dumy?

AFP bierze pod lupę zdanie Polaków na temat wódki i przedstawia dwa antagonistyczne spostrzeżenia – „Czy wódka jest "polskim narodowym napojem", integralną częścią tradycji, tożsamości narodowej i powodem do dumy? Czy jest też ogromnym problemem społecznym, skazą narodową wyśmiewaną aż po zagraniczne przysłowie "pijany jak Polak"?”.
http://www.rp.pl/Styl-zycia/180719732-AFP-korzysta-z-otwarcia-MPW-zeby-przyjrzec-sie-spozyciu-alkoholu-Polakow.html