ALIOR BANK SA (45/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ALIOR BANK SA (45/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 22 czerwca 2018 r. - uzupełnienie raportu

13.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 45/2018

Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank") w celu uzupełnienia raportu bieżącego nr 43/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 22 czerwca 2018 r. obradującym po przerwie w dniu 25 czerwca 2018 r.

1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie wraz z podmiotem zależnym Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie SA oraz PZU Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym UNIVERSUM, którym przysługiwało 41.658.850 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 54,67% głosów na tym zgromadzeniu i 31,93% w ogólnej liczbie głosów.

2. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 9.467.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 12,42% głosów na tym zgromadzeniu i 7,26% w ogólnej liczbie głosów.

3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 7.630.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 10,01% głosów na tym zgromadzeniu i 5,85% w ogólnej liczbie głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz