KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (38/2018) Informacja o ustanowieniu

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (38/2018) Informacja o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu sanacyjnym dla podmiotu zależnego od Emitenta

13.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 38/2018

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość od Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. ("KB DOM") - spółki zależnej, o wydanym dnia 12 lipca 2018r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, Postanowieniu o zabezpieczeniu majątku KB DOM poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Pana Janusza Łepkowskiego posiadającego licencję nr 304 .

Ustanowienie przez Sąd tymczasowego nadzorcy sądowego jest konsekwencją złożonego przez KB DOM wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do KB DOM.

O złożonym wniosku Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 27 lutego 2018r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz