T-BULL SA (23/2018) Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - art. 19 MAR

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 23/2018

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe�ni�ce obowi�zki zarz�dcze.

Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") w załączeniu przekazuje informacje, które Emitent otrzymał w dniu 13 lipca 2018 r. w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR - powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz