Obrót bitcoinami zwolniony z podatku

Do 30 czerwca 2019 r. handel i zamiana np. bitcoinami są zwolnienie z podatku.
http://www.rp.pl/PCC/307139925-Obrot-bitcoinami-a-pcc.html