Autorytet SN to dobrzy sędziowie

Sąd Najwyższy jest osłabiony ponadrocznym wycieńczającym konfliktem ze stroną rządową i traci sędziów. Jak przywrócić mu blask?
http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/307149997-Autorytet-SN-to-dobrzy-sedziowie---komentuje-Marek-Domagalski.html