Ile VAT od samochodu do odliczenia prowadząc firmę w domu

Gdy parkowanie auta w miejscu zamieszkania jest uzasadnione charakterem prowadzonej działalności, nie powinno być argumentem za ograniczeniem prawa do odliczenia podatku naliczonego. Część organów twierdzi jednak co innego.
http://www.rp.pl/VAT/307149998-Ile-VAT-od-samochodu-odliczy-przedsiebiorca-prowadzacy-firme-w-domu.html