Kowalski: Skończyć z polskim paradoksem

Prof. Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, uważa, że wyzwaniem są przemiany strukturalne na polskiej wsi. Co robić, by ludzie chcieli mieszkać na wsi i znajdywali zatrudnienie, ale nie rolnictwie. To paradoks, że w Polsce brakuje pracowników, z drugiej zaś strony mamy największe zatrudnienie w rolnictwie w Unii Europejskiej, a rolnicy zostawiają plony na polu.
http://www.rp.pl/100-lat-polskiej-gospodarki-video/180809974-Kowalski-Skonczyc-z-polskim-paradoksem.html