Skrót wiadomości - piątek, 10 sierpnia

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

11.08. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Wartość nakładów inwestycyjnych z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, wg stanu na koniec lipca wynosi 34,2 mld zł - podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w lipcu 2018 roku nieznacznie wzrósł wobec czerwcowego odczytu - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych oraz Katedra Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Produkcja przemysłowa we Francji wzrosła o 0,6 proc. w czerwcu mdm, podczas gdy miesiąc wcześniej spadła o 0,2 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee.

Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w czerwcu o 0,1 proc. mdm - podał w komunikacie brytyjski urząd statystyczny ONS. Odczyt okazał nieco niższy od oczekiwań rynku (+0,2 proc. mdm).

Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii wzrosła w czerwcu o 0,4 proc. mdm, podczas gdy poprzednio spadła o 0,2 proc., po korekcie z -0,4 proc. - poinformowało w komunikacie Krajowe Biuro Statystyki w Londynie.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w lipcu wzrosły o 0,2 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 2,9 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oba odczyty były zgodne z konsensusem.

Produkt Krajowy Brutto Japonii wzrósł w II kwartale o 1,9 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk - poinformowało w komunikacie biuro rządowe we wstępnym wyliczeniu.

GIEŁDA

WIG20 spadł na zamknięciu o 3,34 proc. do 2.247 pkt. i znalazł się 7,1 proc. powyżej dołka z końca czerwca. WIG zniżkował o 2,77 proc. do 58.783 pkt., mWIG40 spadł o 1,89 proc. do 4.280 pkt., a sWIG80 stracił 0,46 proc.

SPÓŁKI

Tauron ma pozytywną decyzję kredytową Europejskiego Banku Inwestycyjnego na projekt, na który wnioskował o 1,7 mld z w ramach tzw. "planu Junckera" - podano na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, które w Polsce jest operatorem planu.

Polimex-Mostostal zdecydował o utworzeniu dodatkowej rezerwy na koszty w kwocie ok. 57,6 mln zł związanej z budową bloku dla Elektrociepłowni Żerań oraz o rozwiązaniu rezerwy w wysokości ok. 30,1 mln zł związanej z budową bloku w Elektrowni Kozienice - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Agora odnotowała w drugim kwartale 2018 roku 0,3 mln zł zysku netto wobec zysku na poziomie 0,4 mln zł rok wcześniej. Wynik był wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał stratę na poziomie 8,9 mln zł. Strata EBITDA wyniosła 2,4 mln zł. Konsensus zakładał 1,4 mln zł straty. Rok wcześniej wynik był dodatni i sięgnął 34,5 mln zł.

Agora podwyższyła prognozę wzrostu rynku reklamy w całym roku do 3,5-5,5 proc. - podała spółka w raporcie półrocznym. Grupa szacuje, że wydatki na reklamę w Polsce wzrosły w drugim kwartale 2018 roku o 8 proc. do 2,5 mld zł.

Netia ocenia, że realizacja projektu modernizacji sieci przebiega lepiej niż zakładano i liczy, że zakończy go w terminie, czyli do końca 2019 roku - poinformował Andrzej Abramczuk, dyrektor ds. strategii i regulacji. Spółka nie wyklucza wzrostu nakładów inwestycyjnych na ten cel w przyszłości.

Rada nadzorcza Netii powierzyła Andrzejowi Abramczukowi, obecnemu członkowi zarządu, funkcję prezesa - poinformowała spółka w komunikacie.

Redan planuje emisję 13.000 dwuletnich obligacji o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł. Otrzymał od potencjalnego inwestora pozytywną decyzję w sprawie objęcia wszystkich papierów, które spółka zamierza wyemitować - podał Redan w komunikacie.

Gino Rossi, w porozumieniu ze stronami negocjacji, przedłuża termin uzgodnienia ostatecznych warunków sprzedaży Simple Creative Products do 14 sierpnia - poinformowało Gino Rossi w komunikacie.

Pekao Bank Hipoteczny ustanowił program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie.

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Ghelamco Invest w związku z ofertami publicznymi do 4 mln obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, emitowanych w ramach VI programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 400 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Rada nadzorcza PKN Orlen powołała od 1 września 2018 roku do zarządu Michała Roga na członka zarządu odpowiedzialnego za obszar handlu hurtowego i międzynarodowego oraz Armena Konrada Artwicha na członka zarządu odpowiedzialnego za obszar korporacyjny - poinformowała spółka w komunikacie.

KNF wszczęła postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych na akcjonariuszy Krezusa, w tym prezesa spółki, w związku z podejrzeniem nieterminowego przekazania notyfikacji o transakcjach insiderów. Obrót akcjami spółki zostanie wznowiony począwszy od 13 sierpnia - poinformowała Komisja w komunikacie.

Sygnity podpisało z BGK porozumienie w sprawie rozwiązania umowy na dostarczenie i uruchomienie systemu CSB i przewiduje, że będzie to miało negatywny wpływ na wynik czwartego kwartału roku obrotowego 2017/2018 w wysokości ok. 4 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Groclinu rozpoczął procedurę konsultacji w sprawie zwolnień grupowych i planuje w okresie sierpień-grudzień 2018 r. zwolnić 321 pracowników zatrudnionych w zakładach w Grodzisku Wielkopolskim i Karpicku, co stanowi 45 proc. wszystkich zatrudnionych w Groclin SA - podała spółka w komunikacie.

WALUTY

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,2942 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1456 USD i 127,07 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

Wycena tureckiej liry ponownie osiągnęła w piątek historyczne minima, po tym jak prezydent USA D. Trump poinformował na Twitterze o nałożeniu nowych sankcji na Turcję w postaci dwukrotnego podwyższenia ceł na stal i aluminium.

Złoty może pozostawać pod presją do czasu ustabilizowania się kursu liry, jednak oporem dla pary EUR/PLN jest okolica 4,30 - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem, złotemu oraz polskim obligacjom mogą także ciążyć dane z USA, jeżeli okażą się lepsze od oczekiwań.

TOWARY

W piątek cena miedzi na giełdzie metali LME w Londynie spada o 0,4 proc., do ok. 6.199 USD/t.

Ceny ropy zniżkują w piątek o 0,2-0,3 proc. Zdaniem analityków, wciąż kluczowym czynnikiem spadków jest napięcie w międzynarodowej polityce handlowej.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) podniosła szacunki wzrostu popytu na ropę w 2019 roku do poziomu 1,5 mb/d, o 0,1 mb/d - wynika z sierpniowego raportu. Prognozę poprzednio zrewidowano (w dół) w kwietniu, o 0,1 mb/d.

OPINIE, PROGNOZY

Wyniki Agory po "oczyszczeniu" o zdarzenia jednorazowe są zbieżne z oczekiwaniami - oceniają analitycy. Rozmówcy PAP Biznes zwracają jednocześnie uwagę, że część informacji przekazanych przez spółkę, m.in. wyższe prognozy dla rynku reklamy, dobrze wróży na przyszłość.

Grupa CCC szacuje, że miała w II kw. 269 mln zł EBITDA (bez MSSF 16) wobec konsensusu 236 mln zł i 234 mln zł zysku netto j. d. wobec 158,1 mln zł konsensusu. Na wyniki pozytywny wpływ w wysokości 70 mln zł miała aktualizacja wyceny aktywów Vogele. Analitycy wskazują też m.in. na dobrą dyscyplinę kosztową i poprawę kapitału obrotowego.

Nie ma przestrzeni do wyraźnego spadku cen paliw, a sytuacja na stacjach w najbliższych dniach nie powinna ulec dużej zmianie ­- wynika z raportu portalu e-petrol.

Jeżeli nie nastąpi gwałtowny wzrost cen paliw w hurcie, ceny na stacjach mogą spaść od 2 do 4 groszy na litrze - oceniają analitycy BM Reflex.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Fundusze inwestycyjne sprzedały w lipcu 2018 roku akcje na warszawskiej giełdzie za 188 mln zł netto - wynika z szacunków analityków Haitong. Dodatkowo polskie TFI sprzedały akcje na rynkach zagranicznych za 346 mln zł netto.

Odpływy z funduszy akcyjnych wyniosły w lipcu 170 mln zł i dotyczyły zarówno funduszy akcji szerokiego rynku, jak i małych i średnich spółek - wynika z szacunków Trigon DM.

Do detalicznych funduszy inwestycyjnych w lipcu 2018 roku napłynęło 436 mln zł, a do niedetalicznych 18 mln zł, co razem daje wynik 454 mln zł - poinformowały w komunikacie Analizy Online.

Nord Stream 2, spółka zależna Gazpromu, złożyła do duńskiej Agencji Energii wniosek o zgodę na poprowadzenie gazociągu trasą alternatywną, wiodącą przez duńską wyłączną strefę ekonomiczną, a omijającą wody terytorialne Danii. Trasa ta omija Bornholm od północy.

KE zaakceptowała w piątek plan rządu Słowenii dotyczący sprzedaży udziałów banku NLB Group. Uznała, że pomoc publiczna udzielona bankowi jest zgodna z regulacjami UE dotyczącymi pomocy państwa, bo rząd przedstawił "ambitny" harmonogram sprzedaży jego udziałów.

W dyskusji nt. ochrony klimatu ważne jest zachowanie prawa państw do własnej wizji energetyki - mówił w piątek w Katowicach podczas podsumowania dwudniowej konferencji "Społeczny Pre_COP24", wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

UE wygrała z Rosją przed WTO w większości kwestii spornych dotyczących trzeciego pakietu energetycznego oraz rynku energii, m.in. gazu. Orzeczenie WTO opublikowano w piątek.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Prezydent Andrzej Duda przedstawi decyzję ws. zmian w Kodeksie wyborczym dot. ordynacji do PE najpóźniej w czwartek; podejmując ją będzie się kierował potrzebą zapewnienia szerokiego dostępu obywateli do demokratycznej reprezentacji - powiedział w piątek szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Wątpliwości prezydenta Andrzeja Dudy ws. zmiany w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, dotyczą przede wszystkim tego, czy nie zakłócają one zasady reprezentatywności - powiedział w piątek szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Do komisji śledczej wpłynęło pismo z prośbą, by przesłuchanie b. premiera, szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska odbyło się 2 października; komisja przychyli się do tej prośby - powiedziała w piątek PAP przewodnicząca komisji Małgorzata Wassermann (PiS).

Szef PO Grzegorz Schetyna uważa, że prezydent Andrzej Duda zawetuje nowelizację, która wprowadza zmiany w ordynacji wyborczej do PE, a w całej sprawie mamy do czynienia z "klasyczną ustawką". Według niego, nowelizacja miała na celu "przestraszyć" opozycję, jak i partie współpracujące z PiS.

Do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wpłynął w piątek wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wobec ośmiu adwokatów, którzy ubiegają się o stanowisko sędziego SN - przekazał PAP rzecznik prasowy tej Rady Michał Fertak.

Neptun i cztery inne pomniki, głównie w centrum Gdańska zostały ubrane minionej nocy w koszulki z napisem "konstytucja". Akcje przeprowadziły KOD i miasto. To nie jest akcja polityczna a edukacyjna, bo konstytucja jest dla nas bardzo ważna - zaznacza działacz KOD.

Ponad 20 piątkowych lotów z i do Polski irlandzkich linii lotniczych Ryanair zostało odwołanych z powodu strajku pilotów. Przewoźnik zapewnia, że powiadomił wcześniej pasażerów o odwołanych połączeniach.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Obywatele Turcji, którzy posiadają dolary, euro lub złoto, powinni wymienić je na lirę - powiedział w piątek prezydent Turcji R. Erdogan. Dodał, że Turcja doświadcza "sztucznej" niestabilności finansowej.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin ponownie zaapelował o wzmożenie nacisków na władze Rosji, by uwolniły głodującego od prawie trzech miesięcy w kolonii karnej na rosyjskiej Dalekiej Północy ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa.

Rządząca Partia Konserwatywna powiększa swą przewagę w sondażach nad opozycyjną Partią Pracy, choć Brytyjczycy uważają, iż żaden z liderów tych ugrupowań nie jest najlepszym kandydatem na premiera - wynika z badania firmy YouGov dla dziennika "The Times".

Chińskie służby celne zatrzymały do kontroli w Szanghaju partię samochodów Mercedesa wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych - poinformował w piątek koncern Daimler. Media tłumaczą to jako dalsze zaognianie wojny handlowej na linii Pekin - Waszyngton.

Po potwierdzeniu w piątek przez komisję wyborczą wyników wyborów parlamentarnych w Iraku lider zwycięskiego bloku Sairun postawił nowe warunki, jakie powinien spełnić nowy premier. Wpływowy duchowny Muktada as-Sadr dał partiom politycznym 15 dni na ich zaakceptowanie.

Co najmniej cztery osoby zginęły w piątek w strzelaninie w mieście Fredericton na wschodzie Kanady - poinformowała policja, zaznaczając, że jest "wielu poszkodowanych". Służby ogłosiły, że jeden domniemany napastnik został schwytany.

Do 26 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych lawiny błotnej i powodzi spowodowanych obfitymi deszczami monsunowymi w stanie Kerala na południu Indii - podały w piątek lokalne władze. Zawaliło się wiele domów, 15 tys. ludzi schroniło się w zorganizowanych obozach.

Prezydent Francji Emmanuel Macron poruszył w piątek w rozmowie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem sprawę ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa, który w rosyjskim więzieniu prowadzi protest głodowy od maja - poinformował Pałac Elizejski. (PAP Biznes)

asa/ osz/