Wyniki Grupy Azoty w II kw. 2018 vs konsensus PAP (tabela)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

11.08. Warszawa (PAP) - Poniżej przedstawiamy wstępne wyniki Grupy Azoty w drugim kwartale 2018 r. i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz do wyników poprzednich okresów.

Spółka podała wyniki pierwszego półrocza, wyniki za sam drugi kwartał według wyliczeń PAP Biznes.

Grupa Azoty podała wyniki EBITDA i zysk netto raportowane, a także z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych. Konsensus PAP Biznes dotyczył wyników raportowanych.

Dane w mln zł.

<TAB>

2Q2018 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2018 rdr

Przychody 2380,0 2240,8 6,2% 9,0% -4,7% 4877,0 0,1%

EBITDA 125,9 193,7 -35,0% -52,8% -68,8% 528,9 -26,4%

EBITDA bez zdarzeń jedn 132,7 193,7 -31,5% -50,2% -67,1% 535,7 -25,5%

zysk netto -39,3 19,6 - - - 132,7 -61,1%

zysk netto bez zdarzeń jedn. 3,2 19,6 -83,7% -97,1% -98,1% 175,2 -48,6%

marża EBITDA 5,3% 8,7% -3,37 -6,92 -10,85 10,84% -3,91

marża EBIT 5,6% 1,6% 3,99 -6,63 -10,56 10,98% 1,82

marża netto -1,7% 0,9% -2,53 -6,68 -8,54 2,72% -4,28

</TAB>

---

Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

pr/