Strata netto Grupy Azoty w II kw. 39,3 mln zł, konsensus PAP Biznes zakładał 19,6 mln zł zysku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

11.08. Warszawa (PAP) - Zysk netto Grupy Azoty po pierwszym półroczu 2018 r. wynosi 132,7 mln zł, a bez zdarzeń jednorazowych 175,2 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Grupa Azoty zdecydowała się na publikację szacunkowych wyników, gdyż znacząco odbiegają one od wyników w poprzednich latach i oczekiwań analityków.

Spółka podała w sobotę wieczorem wstępne wyniki pierwszego półrocza, wyniki za drugi kwartał zostały wyliczone przez PAP Biznes.

Grupa Azoty podała wyniki EBITDA i zysk netto zarówno raportowane, jak i z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych. Konsensus PAP Biznes dotyczył wyników raportowanych.

Z wyliczeń wynika, że raportowana strata netto spółki w drugim kwartale wyniosła 39,3 mln zł, a konsensus PAP Biznes zakładał 19,6 mln zł zysku netto.

Zysk netto Grupy Azoty w drugim kwartale bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych wyniósł 3,2 mln zł.

Wynik EBITDA Grupy Azoty po pierwszym półroczu 2018 roku wynosi 528,9 mln zł (w drugim kwartale 125,9 mln zł, konsensus PAP Biznes zakładał 193,7 mln zł). EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła 535,7 mln zł po sześciu miesiącach (132,7 mln zł w drugim kwartale).

Przychody Grupy Azoty po pierwszym półroczu wynoszą 4,88 mld zł, a w drugim kwartale 2,38 mld zł (konsensus zakładał przychody na poziomie 2,24 mld zł).

Grupa Azoty zdecydowała się na publikację szacunkowych wyników z uwagi na "znacząco niższy poziom wyników finansowych wypracowanych w II kwartale 2018 w stosunku do wyników osiąganych przez spółkę w analogicznych okresach trzech lat poprzednich; jednocześnie wyniki odbiegają od oczekiwań rynkowych".

"Niższy poziom wypracowanych wyników był kompilacją trzech głównych czynników, jakimi były: istotny wzrost cen surowców, spadek cen rynkowych oraz niekorzystna sytuacja pogodowa, na skutek której wypracowano niższe wolumeny sprzedaży" - napisano w komunikacie.

Grupa Azoty poinformowała, że wyniki podlegają obecnie weryfikacji przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami prawa. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Azoty za pierwsze półrocze nastąpi 28 sierpnia.

Poniżej przedstawiamy wstępne wyniki Grupy Azoty w drugim kwartale 2018 r. i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz do wyników poprzednich okresów.

Dane w mln zł.

<TAB>

2Q2018 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2018 rdr

Przychody 2380,0 2240,8 6,2% 9,0% -4,7% 4877,0 0,1%

EBITDA 125,9 193,7 -35,0% -52,8% -68,8% 528,9 -26,4%

EBITDA bez zdarzeń jedn 132,7 193,7 -31,5% -50,2% -67,1% 535,7 -25,5%

zysk netto -39,3 19,6 - - - 132,7 -61,1%

zysk netto bez zdarzeń jedn. 3,2 19,6 -83,7% -97,1% -98,1% 175,2 -48,6%

marża EBITDA 5,3% 8,7% -3,37 -6,92 -10,85 10,84% -3,91

marża EBIT 5,6% 1,6% 3,99 -6,63 -10,56 10,98% 1,82

marża netto -1,7% 0,9% -2,53 -6,68 -8,54 2,72% -4,28

</TAB>

pr/