Przysięga wielkopolskich terytorialsów (komunikat)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

11.08. Warszawa - DWOT informuje:

W niedzielę, 12 sierpnia br. żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady OT złożą przysięgę wojskową. Uroczystość będzie miała wymiar historyczny z dwóch powodów. Będzie to pierwsza przysięga terytorialsów wielkopolskiej brygady, ale także pierwsza spośród brygad trzeciego etapu formowania Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ceremonia rozpocznie się o godz. 13.00 na Rynku w Lesznie. Przysięgę na sztandar 19 Samodzielnego Oddziału Geograficznego złoży ponad 80 ochotników, którzy kończą szkolenie podstawowe. Przysięgającym towarzyszyć będzie ponad 50 ochotników, którzy przeszli szkolenie wyrównawcze. Wśród zaprzysiężonych będzie 12 kobiet.

Składający przysięgę żołnierze zostali powołani do służby 28 lipca br. i przeszli szkolenie podstawowe na obiektach 4 pułku przeciwlotniczego w Lesznie oraz Wyciążkowie. Po zaprzysiężeniu żołnierze zasilą nowo formowane bataliony lekkiej piechoty wielkopolskiej brygady w Lesznie oraz Śremie.

Formowanie WOT przebiega zgodnie z planem. 12 Wielkopolska Brygada OT jest jedną z siedmiu brygad trzeciego etapu formowania WOT, w ramach którego do roku 2020 powstanie siedem jednostek dyslokowanych w województwach: pomorskim, kujawsko - pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, wielkopolskim oraz śląskim.

Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej jest już blisko 12 tys. żołnierzy, w tym 10 tys. ochotników pełniących terytorialną służbę wojskową oraz 2 tys. żołnierzy zawodowych. Szkolenia ochotników prowadzi siedem brygad OT na terenie Podlasia, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Warmii i Mazur, Mazowsza i Wielkopolski. Wkrótce szkolenie ochotników rozpocznie kolejne sześć brygad na terenie Polski centralnej.

Lubelscy Terytorialsi też przysięgają

Tego samego dnia uroczystość zaprzysiężenia kolejnych ochotników odbędzie się na Lubelszczyźnie. Będzie to już trzynasta przysięga w historii 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora". Ceremonia rozpocznie się o godz. 10.45 na Rynku w Tomaszowie Lubelskim, przysięgę na sztandar 9 Pułku Piechoty Legionów AK złoży tam ponad 100 żołnierzy. Uroczystość poprzedzi Msza św. w Kościele Rzymskokatolickim pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Tomaszowie Lubelskim.

Uroczystościom w Lesznie i Tomaszowie Lubelskim będą towarzyszyć prezentacje uzbrojenia, wyposażenia oraz pojazdów będących na wyposażeniu brygad OT. Będzie to okazja, aby porozmawiać z Terytorialsami o misji i zadaniach WOT, a także dowiedzieć się, jak zostać żołnierzem formacji.

Ochotnicy, którzy złożą w niedzielę przysięgę, przeszli intensywne szkolenie podstawowe tzw. "szesnastkę". Pod okiem doświadczonych instruktorów zdobywali podstawowe umiejętności z zakresu szkolenia strzeleckiego, taktyki, topografii, łączności, zasad zachowania na polu walki, sztuki przetrwania, a także udzielania pierwszej pomocy medycznej.

"Szesnastka" to wstęp do trzyletniego cyklu szkoleniowego Terytorialsów, który obejmuje szkolenia indyawidualne, specjalistyczne i zgrywające. Po trzech latach i odbyciu minimum 124 dni szkoleniowych, żołnierze zostaną poddani certyfikacji, a po jej pozytywnym zakończeniu uzyskują status gotowości bojowej (combat ready). Szkolenia w WOT odbywają się głównie w weekendy, co pozwala w sposób optymalny pogodzić życie zawodowe, rodzinne, czy też naukę, ze służbą wojskową.

Czym są Wojska Obrony Terytorialnej?

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) jako piąty rodzaj sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych powstały z początkiem 2017 roku. Obecnie WOT jest w procesie formowania, którego zakończenie planowane jest na 2021 rok, wtedy liczebność formacji ma osiągnąć zakładane 53 tys. żołnierzy, a brygady obrony terytorialnej będą rozwinięte w każdym województwie.

WOT opiera swój potencjał na żołnierzach - ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy - służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

Jakie są zadania WOT?

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Formacja stawia na nowoczesność, w szkoleniu stosowane są innowacyjne metody i narzędzia. Nowatorskim podejściem jest wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych w ramach Mobilnych Zespołów Szkoleniowych, które szkolą instruktorów w WOT.

Tradycje WOT

Wojska Obrony Terytorialnej kontynuują chlubne tradycje Armii Krajowej. Te dwie formacje dzieli czas, ale łączy troska o dobro Ojczyzny. Dziedziczenie tradycji AK przez WOT wynika wprost z bliskości formy działania obydwu formacji, jak również potrzeby budowy etosu WOT na wartościach, z którymi identyfikują się żołnierze.

Jak wygląda szkolenie w WOT?

Żołnierze w WOT przechodzą jedno z dwóch rodzajów szkoleń wstępnych: dla kandydatów, którzy nie byli w wojsku (16-dniowe) oraz dla rezerwistów (8-dniowe). Szkolenie w WOT to nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych też w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy czy kursy operatorów maszyn.

ppłk Marek PIETRZAK

Rzecznik Prasowy

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

tel. 727-401-293

e-mail: mpietrzak@mon.gov.pl

www.terytorialsi.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

jm/