PRAGMA FAKTORING SA (2/2019) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2018 r.:

dla serii H 26 001 526,86 zł;

dla serii I 26 003 349,36 zł;

dla serii J 15 634 510,05 zł;

dla serii K 13 087 891,38 zł;

dla serii L 19 675 563,96 zł;

dla serii M 15 623 572,92 zł;

dla serii N 5 482 746,42 zł;

dla serii O 13 056 407,99 zł.

Razem wartość sumy zbiorów wynosi 134 565 568,94 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz