BUDIMEX SA (3/2019) Aneks do umowy z Pekao Leasing Sp. z o.o.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 3/2019

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 14 stycznia 2019 roku został poinformowany o podpisaniu przez "PEKAO LEASING" Sp. z o.o. aneksu do Umowy o przyznanie limitu leasingu z dnia 8 lipca 2016 roku, o zawarciu i zmianach której spółka informowała w raportach bieżących: nr 53/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku i nr 24/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku.

Na mocy aneksu przedłużono termin obowiązywania umowy do 31 grudnia 2019 roku.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz