PGS SOFTWARE SA (2/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2019

Zarząd PGS SOFTWARE S.A. podaje do wiadomości publicznej terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

1. Raporty kwartalne:

- za I kwartał 2019 r. - 21 maja 2019 roku;

- za III kwartał 2019 r. - 19 listopada 2019 roku

2. Raport półroczny:

- za I półrocze 2019 r. - 10 września 2019 roku

3. Raport roczny:

- za 2018 r. - 29 marca 2019 roku

Stosownie do § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2018 oraz za II kwartał 2019 roku nie zostanie opublikowany.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz