INTERFERIE SA (1/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

INTERFERIE SA (1/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.01.2019 r.

14.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 1/2019

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14.01.2019 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu: Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. SKA - liczba głosów 9.861.625, co stanowi 97,42% w liczbie głosów uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu oraz 67,71% w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez INTERFERIE S.A. wynosi 14 564 200. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikając z wyemitowanych akcji wynosi 14 564 200.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 15 września 2016 r., poz. 1639, z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz