ERG SA (4/2019) ERG S.A. Zidentyfikowanie czynników mających wpływ na wyniki Emitenta

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 4/2019

ERG S.A. [dalej: "Emitent"] informuje, że w związku z przeglądem Spółki przez Zarząd Emitenta, zidentyfikowano zdarzenia dotyczące roku 2018, które mają negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta i wiążą się z koniecznością skorygowania (pomniejszenia) wyników finansowych za 2018 r. o łączną kwotę 1.045.572,96 zł. Korekta ujęta zostanie w wyniku finansowym za 2018 r., który zostanie opublikowany raportem okresowym rocznym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz