BRASTER SA (5/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

BRASTER SA (5/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 8 stycznia 2019 roku

14.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 5/2019

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 stycznia 2019 roku.

1. AUGEBIT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY posiadał 447.558 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 27,70% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 4,88% ogólnej liczby głosów;

2. Marcin Halicki posiadał 152.279 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,43% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 1,66% ogólnej liczby głosów:

3. Jaremek Henryk posiadał 158.220 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,79% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 1,73% ogólnej liczby głosów.

4. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" posiadał 528.000 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 32,68% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 5,76% ogólnej liczby głosów;

5. Pielak Grzegorz posiadał 123.077 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,62% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 1,34% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

§70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz.1539 z późn. zm.)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz