HARPER HYGIENICS SA (3/2019) Rezygnacja członka zarządu Spółki Harper Hygienics S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 3/2019

Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. ("Spółka") informuje, że Pan Amit Tilani w dniu 11 stycznia 2019 r., złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu w Spółce ze skutkiem na dzień 12 stycznia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz