DOM DEVELOPMENT SA (2/2019) Zamiar wykonania prawa zapisu na akcje

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

DOM DEVELOPMENT SA (2/2019) Zamiar wykonania prawa zapisu na akcje Spółki w ramach Programu IV Opcji Menedżerskich Dla Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Zarządzającego

14.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2019

Zarząd spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, iż w związku z Programem IV Opcji Menedżerskich Dla Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Zarządzającego, Dotyczących 500.000 Akcji Dom Development S.A. (o przedmiotowym Programie IV Spółka informowała w raportach bieżących: nr 11/2017 z 28 marca 2017 r., nr 15/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r., nr 21/2017 z dnia 25 maja 2017 r., nr 43/2017 z 1 grudnia 2017 r.), Spółka otrzymała w dniu 14 stycznia 2019 r. od Pani Małgorzaty Kolarskiej zawiadomienie o zamiarze wykonania prawa zapisu na 100.000 akcji Spółki.

Wobec powyższego, Zarząd planuje rozpoczęcie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000,00 (sto tysięcy) złotych w drodze podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego.

Zgodnie z postanowieniami ww. Programu IV oraz uchwałami Rady Nadzorczej Spółki, cena emisyjna w odniesieniu do 100.000 akcji będzie wynosić 35 złotych za jedną akcję.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz