SELENA FM SA (2/2019) Rozpoczęcie procesu negocjacji warunków umowy zmieniającej umowę kredytową z BGŻ BNP Paribas S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2019

Zarząd Spółki Selena FM S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym wyraził zgodę

na rozpoczęcie procesu negocjacji warunków umowy zmieniającej zawartą przez Spółkę z BGŻ BNP Paribas S.A. Umowę wielocelowej linii kredytowej premium nr WAR/4060/13/212/CB z dnia 26 listopada 2013 roku.

W ramach zmiany Spółka planuje:

1) zwiększyć wysokość udostępnionego limitu kredytowego o 10 mln PLN tj. z 70 mln PLN do 80 mln oraz

2) przedłużyć okres udostępnienia do 31.12.2021r.

Pozostałe warunki umowy kredytowej nie powinny ulec istotnym zmianom i nie będą odbiegać od warunków rynkowych dla tego typu finansowania. Przyznany zwiększony limit kredytowy zostanie wykorzystany do finansowania bieżącej działalności operacyjnej spółek z Grupy Selena.

O podpisaniu aneksu do umowy kredytowej, Emitent poinformuje osobnym raportem, po zaistnieniu zdarzenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz