MOSTOSTAL WARSZAWA SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 1/2019

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku:

Raporty kwartalne i skonsolidowane raporty kwartalne (SA-Q i QS)

I kwartał - 30.05.2019 r.

III kwartał - 29.11.2019 r.

Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny (SA-P i PS) - 30.09.2019 r.

Raporty roczne za 2018 r. (SA-R i RS) - 30.04.2019 r.

Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2018 r. i drugi kwartał 2019 r. zgodnie z § 79 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz