K2 INTERNET SA (2/2019) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 2/2019

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż działając w wykonaniu upoważnienia do nabycia Akcji w celu ich umorzenia, udzielonego Zarządowi Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą numer 22 z dnia 16 czerwca 2015 roku, Spółka nabyła w terminie 3-11 stycznia 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2569 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w transakcjach stanowiących łącznie ponad 0,10% udziału w kapitale zakładowym oraz ponad 0,10% głosów na Walnym Zgromadzeniu K2 Internet S.A.

Zlecenia zostały przyjęte i wykonane za pośrednictwem rachunku maklerskiego prowadzonego przez Dom Maklerski mBanku (adres: ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa), prowadzonym przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa).

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Spółka posiada bezpośrednio 51482 akcji własnych K2 Internet S.A., stanowiących łącznie ponad 2,07% kapitału zakładowego i dających prawo do ponad 2,07% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi ponad 2,07% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 3-11 stycznia 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz