TEN SQUARE GAMES SA (6/2019) Przerwa w obradach NZWA

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 6/2019

Ten Square Games S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A. w dniu 14 stycznia 2019 roku podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do 17 stycznia 2019 roku, do godziny 10.00. Obrady będą kontynuowane we Wrocławiu, w siedzibie Spółki przy ul. Długosza 60.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz