SFINKS POLSKA SA (5/2019) Ustalenie ceny emisyjnej oraz szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii P

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 5/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 - Uchylenie uchwały Zarządu z dnia 10.10.2018 r. oraz ponowna emisja akcji serii P w ramach kapitału docelowego ("Akcje serii P") - informuje, że w dniu 14 stycznia 2019 r. podjęta została Uchwała nr 1 Zarządu Emitenta w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii P i szczegółowych zasad subskrypcji Akcji serii P ("Uchwała Zarządu") oraz Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii P emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz na określenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej Akcji serii P emitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 09 stycznia 2019 r. ("Uchwała Rady Nadzorczej"), których treść Emitent przekazuje w załączeniu.

Uchwałą Zarządu cena emisyjna Akcji serii P emitowanych na podstawie uchwały Zarządu nr 1 z dnia 09.01.2018 r. została ustalona na kwotę 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną Akcję serii P. Ustalono termin na zawarcie umów o objęciu Akcji serii P - tj. do dnia 21 lutego 2019 r. oraz termin dokonywania wpłat na pokrycie Akcji serii P - tj. do dnia 28 lutego 2019 r.

Uchwałą Rady Nadzorczej, organ ten wyraził zgodę na wyłączenie prawa poboru Akcji serii P oraz na ustalenie przez Zarząd Spółki wskazanej powyżej ceny emisyjnej tych akcji.

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz