Pocztylion-Arka PTE SA informuje

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

12.02. Warszawa (PAP) - Pocztylion-Arka PTE SA - komunikat

Na podstawie § 17 pkt 1) w związku z § 25 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, że w dniach 8 i 11 lutego 2019 r. Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion naruszył limit inwestycyjny określony w art. 142 ust. 1 pkt 4) Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

kom abs/