PKO BP BANKOWY OFE informuje

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

12.02. Warszawa (PAP) - PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z § 17 pkt 1 w zw. § 25 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 142, z późn. zm.), PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną, informuje o pasywnym przekroczeniu, w dniu wyceny 11 lutego 2019r., limitu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 142 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 870). Wskazane powyżej przekroczenie związane jest z przejęciem pakietu akcji jednego z emitentów przez innego emitenta.

kom abs/