OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

12.02. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego z dnia:

2019-02-11

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego:

OFE Pocztylion

Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego:

00-078 Warszawa, Pl.Piłsudskiego 3

Numer PTE z rejestru handlowego:

RHB 55934, KRS 0000011947

Wartość aktywów netto:

2 895 673 120,54

Wartość jednostki rozrachunkowej:

39,11

kom mra