OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

12.02. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego z dnia:

2019-02-11

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego:

OFE PZU

Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego:

00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 24

Numer PTE z rejestru handlowego:

55419

Wartość aktywów netto:

23 023 155 912,21

Wartość jednostki rozrachunkowej:

44,07

kom mra